Verbouwen

Eén van onze expertises ligt bij verbouwingsprojecten. Dit gaat zowel over (energetische) totaalrenovaties, uitbouwen als optoppingen. Hierbij worden bestaande gebouwen volledig omgevormd zodat ze aan de huidige eisen en comfort voldoen, al dan niet met een functiewijziging. Dit altijd met respect voor de bestaande structuren en openingen. Door onze jarenlange expertise met verbouwingsprojecten kunnen we ook een correcte inschatting maken naar de structuren van het gebouw en de te verwachtte problemen of kosten. 

Voor de professionele projecten (appartementen, kantoorbouw, studentenkamers, etc.) verwijzen we je graag naar de B2B-pagina

Onze aanpak bij een verbouwingsproject

HAALBAARHEIDSSTUDIE - VOORSTUDIE

Goed begonnen is half gewonnen. Graag worden we als architect dan ook al reeds vooraf betrokken in de zoektocht naar een geschikt pand. Op die manier kunnen we jullie het beste adviseren in interessante panden in functie van jullie wensen en budget en zo mee jullie droom creëren. 

Zodra het pand gekend is staan we jullie bij om de diverse mogelijkheden te bekijken en bespreken. Zodra de hoofdlijnen hierbij gekend zijn gaan we verder naar de ontwerpfase.


ONTWERPFASE, incl. gedetailleerde raming

Bij een verbouwingsproject zullen we steeds starten met een volledige opmeting. Dit om correcte plannen te kunnen opstellen en zo latere verrassingen uit te sluiten.

Een ontwerp moet voor ons volledig op maat van de klant zijn. Zowel kijkend naar de huidige situatie, maar evenzeer rekening houdend met alle mogelijk toekomstige scenario's. Een goed contact tussen opdrachtgever en bouwheer is voor ons dan ook cruciaal voor een geslaagd bouwproject. Zodra we weten hoe jullie wonen en leven, maar ook kunnen vinden wat jullie stijl is, kunnen we zorgen voor een ontwerp dat volledig aan jullie behoeften tegemoet komt. 

In deze ontwerpfase is voor ons de uitgebreide raming even belangrijk. Hierin worden alle aspecten van de verbouwing in detail opgenomen en besproken. We zien dit als werkdocument om hierin ook de focus van de klant te kunnen bepalen en er voldoende budget voor te voorzien. Pas wanneer ontwerp en raming op punt staan gaan we verder naar de bouwaanvraag.

BOUWAANVRAAG

Om een vlotte vergunning te verkrijgen staan we steeds in contact met de betreffende overheidsinstanties (meestal gemeentes). Doordat de regelgeving en vereisten per gemeente, locatie en project kunnen verschillen nemen we vooraf reeds contact op om hier reeds vanaf de start rekening mee te houden en zo te streven naar een vlotte vergunning. 

Nadat het ontwerp op punt staat gaan we over naar de opmaak van stedenbouwkundige omgevingsvergunning. We zorgen hierbij dat alle nodige documenten en tekeningen worden opgemaakt, alsook volgen we alle communicatie hieromtrent verder op en nemen we indien nodig verdere actie.


AANBESTEDINGSFASE

Een ontwerp kan pas realiteit worden door het opstellen van zeer duidelijke plannen, gedetailleerde meetstaten, details en dit voor zowel ruwbouw- en dakwerken, buitenschrijnwerk, alsook technieken en binnenafwerkingen. 

Een doordacht plan is hierbij belangrijk voor het succesvol uitvoeren van het verbouwingsproject, ongeachte de grootte en complexiteit van het project. Het plan moet over alle mogelijke aansluitingen en details uitgedacht zijn, alsook rekening houden met chronologie van de verschillende fasen. Zo kunnen we de aannemers in staat stellen om hun werken correct en conform plan uit te voeren, zonder meerkosten of discussies achteraf. Hierbij hebben jullie als bouwheer dan ook een volledige vrije aannemerskeuze, al kunnen we er uiteraard ook voor alle verschillende loten aanraden. 

We zien ons als architect hierbij ook als centrale rol, waarbij we jullie volledig ontlasten en ontzorgen. Dit doen we door zelf de gewenste offertes aan te vragen, zorgen we voor een grondige vergelijking om zeker te zijn dat de gewenste kwaliteit geleverd wordt en controleren we alle vorderingsstaten en facturen vooraleer de klant tot de betaling overgaat. Van offerte-aanvraag tot laatste factuur behouden we zo ook altijd een budgetcontrole, waarbij ook steeds de koppeling met de originele raming gemaakt wordt.


WERFOPVOLGING van A tot Z

Een project kan enkel maar tot een goed einde komen als er ook een frequente werfcontrole plaatsvind. Door regelmatig op de werf aanwezig te zijn kunnen we ook controleren en bijsturen om te zorgen dat het beoogde resultaat ook effectief gehaald kan worden. Ook sturen we de verschillende aannemers aan en zorgen we dat ze weten wanneer ze verwacht worden om zo een vlot werfverloop te verkrijgen.


INTERIEUR

Indien gewenst kunnen we reeds in een vroeg stadia samenwerken met onze interieurarchitect. Deze kan jullie bijstaan in de keuze voor afwerkingsmaterialen, detaillering maatmeubilair, etc. Zo kunnen we zorgen dat ook het totaalplaatje volledig verfijnd afgewerkt kan worden.


Verbouwen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x