B2B

Eén van onze expertises ligt bij B2B projecten.

We zijn hierbij actief in de residentiële sector zoals geschakelde woningen, appartementen en studentenhuisvesting. Daarnaast bouwden we ook reeds expertise op in kantoor- en industriebouw. 

Onze aanpak bij een B2B project

HAALBAARHEIDSSTUDIE - VOORSTUDIE

Om te bekijken of er een rendabel project gemaakt kan worden is het belangrijk om allereerst van start te gaan met een haalbaarheidsstudie. Deze haalbaarheidsstudie, in organigram vorm, wordt ook direct besproken met de gemeente om zo ook direct een concreet zicht op de mogelijkheden te verkrijgen. 


ONTWERPFASE, incl. gedetailleerde raming

Een ontwerp moet voor ons volledig op maat van de klant zijn. Kijkend naar de huidige situatie, maar evenzeer rekening houdend met alle mogelijk toekomstige scenario's. Een goed contact tussen opdrachtgever en bouwheer is voor ons dan ook cruciaal voor een geslaagd bouwproject. We bekijken samen met de opdrachtgever wat in hun geval het meest interessante programma zal zijn, rekening houdend met aanbod en vraag in de omgeving, alsook de meest geschikte mogelijkheden op het perceel. 

In deze ontwerpfase is voor ons de uitgebreide raming even belangrijk. Hierin worden alle aspecten van de bouw in detail opgenomen en besproken. Zodoende weet je steeds waar je aan toe bent vooraleer je effectief van start gaat met het project. 

BOUWAANVRAAG

Om een vlotte vergunning te verkrijgen staan we steeds in contact met de betreffende overheidsinstanties. Doordat de regelgeving en vereisten per gemeente, locatie en project kunnen verschillen nemen we vooraf reeds contact op om hier vanaf de start rekening mee te houden en zo te streven naar een vlotte vergunning. Een uitgebreid en proper opgesteld dossier zorgt ervoor dat de aanvraag zo goed mogelijk behandeld kan worden.


AANBESTEDINGSFASE

Een ontwerp kan pas realiteit worden door het opstellen van zeer duidelijke plannen, gedetailleerde meetstaten, detail tekeningen en dit voor zowel ruwbouw- en dakwerken, buitenschrijnwerk, alsook technieken en binnenafwerkingen. 

Een doordacht plan is hierbij belangrijk voor het succesvol uitvoeren van het bouwproject, ongeacht de grootte en complexiteit van het project. Het plan moet over alle mogelijke aansluitingen en details uitgedacht zijn, alsook rekening houden met chronologie van de verschillende fasen. Zo kunnen we de aannemers in staat stellen om hun werken correct en conform plan uit te voeren, zonder meerkosten of discussies achteraf. Hierbij hebben jullie als bouwheer ook een volledig vrije aannemerskeuze, al kunnen we er uiteraard ook voor alle verschillende loten aanraden. 

We zien ons als architect hierbij ook als centrale rol, waarbij we jullie volledig ontlasten en ontzorgen. Dit doen we door zelf de gewenste offertes aan te vragen, zorgen we voor een grondige vergelijking om zeker te zijn dat de gewenste kwaliteit geleverd wordt en controleren we alle vorderingsstaten en facturen vooraleer de klant tot de betaling overgaat. Van offerte-aanvraag tot laatste factuur behouden we zo ook altijd een budgetcontrole, waarbij ook steeds de koppeling met de originele raming gemaakt wordt.


WERFOPVOLGING van A tot Z

Een project kan enkel maar tot een goed einde komen als er ook een frequente werfcontrole plaatsvind. Door regelmatig op de werf aanwezig te zijn kunnen we ook controleren en bijsturen om te zorgen dat het beoogde resultaat ook effectief gehaald kan worden. Ook sturen we zo alle verschillende aannemers aan om te zorgen dat er een vlot verloop gerealiseerd wordt.


B2B

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x